استراحت در بستر (بخش اول)

  • چهارشنبه 17 مهر 1392

مقالات => پیام های بهداشتی

استراحت در بستر     (بخش اول)

استراحت در بستر                                                                           سپیده زرین کفش

گاهی برای کمک به پیشگیری از عوارض بارداری توصیه می شود خانم باردار در بستر استراحت نماید. در این مقاله آنچه که باید در مورد استراحت در بستر دانست، از عوارض جانبی این استراحت تا گذراندن این دوره به نحو احسن آمده است.

بخش اول

وقتی چند روز یا چند هفته استراحت در بستر برای خانم باردار توصیه می شود، به نظر می رسد فرصتی خوشایند به دست آمده است. در این فرصت ضمن آنکه شخص دیگری به رتق و فتق امور منزل می پردازد ، خانم باردار می تواند استراحت کند. اما در واقع استراحت در بستر در دوران بارداری، چالشی برای مادر آینده تلقی می شود. ممکن است مادر باردار نتواند به محل کار خود برود یا برای تهیه مایحتاج منزل خرید کند و یابه ملاقات دوستانش برود. در صورتی که لازم باشد مادر باردار در دوران بارداری به طور کامل استراحت نماید، حتی ممکن است نتواند حمام کند یا نشسته غذا بخورد.

برای پیشگیری از عوارض بارداری یا زایمان پیش از موعد ، استراحت در بستر ، داروی تائید شده ای نیست. اما گاهی از استراحت در بستر برای ایمنی استفاده می شود. باید عوارضی را شناخت که سبب می شوند استراحت در بستر در دوران بارداری ضرورت یابد و نیز نحوه مقابله با این عوارض را آموخت.

چه زمانی ممکن است استراحت در بستر در دوران بارداری توصیه شود؟

استراحت کردن در بستر در دوران بارداری سبب افزایش جریان خون به جفت می شود و اندکی هم بر وزن کودک می افزاید پزشک ممکن است در هر زمان از طول دوران بارداری در صورت وجود هر یک از موارد زیر دستور استراحت در بستر دهد:

فشار خون بالا

خونروی از واژن یا وجود مشکلات جفت

گردن زهدان نارسا – حالتی که طی آن گردن زهدان زودتر از موعد باز می شود.

انقباضات یا سایرشناسه ها یا نشانه های زایمان پیش از موعد مقرر

حاملگی دو یا چند قلو

در صورتی که شناسه ها، نشانه ها یا نتایج آزمون ها حاکی از وجود مشکلات رشد کودک باشد.

توجیه و معنای استراحت در بستر

در بعضی  موارد، استراحت در بستر، در دوران بارداری به سادگی به معنای کاهش فعالیت برای یک دوره زمانی است. در مواردی ممکن است خانم باردار، اجازه راه رفتن در منزل را داشته باشد ولی اجازه در آغوش گرفتن کودکان دیگر خود و انجام کارهای سنگین خانه را ندارد. گاهی بر حسب شغل، حتی ممکن است اجازه داده شود، مادر باردار کار کردن را نیز ادامه دهد.

در موارد دیگر، رهنمود استراحت در بستر محدود تر است. ممکن است لازم باشد خانم باردار در بیشتر اوقات در حالت نشسته یا وضعیت  نیمه درازکش باشد و فقط برای حمام کردن و دستشویی رفتن از جا بلند شود. ممکن است به خانم باردار اجازه کار داده نشود یا حتی اجازه نداشته باشد کارهای سبک منزل را تا ولادت نوزاد انجام دهد.

اگر پزشک در دوران بارداری، توصیه به استراحت کامل در بستر نماید . لازم است خانم باردار ، تمام مدت به پهلو بخوابد حتی وقتی که غذا می خورد در این حالت بماند. مسایل مربوط به بهداشت شخصی خانم باردار در این حالت به استفاده از لگن آب و لیف زدن محدودمی شود. این نوع استراحت در بستر به بستری شدن در بیمارستان نیاز دارد.

√و نیز نگاه کنید به:

بارداری و چاقی

بارداری و آسم

بارداری پرخطر

داروهای ضد افسردگی

بارداری و دیابت

بیماری قلب و بارداری

فشار خون بالا و بارداری

صرع و بارداری

 

ارسال نظر

ارسال